Folk in ’t Stad: de nieuwe website!

4 januari 2013

In maart 2012 begon Folk in’t Stad concerten te programmeren in samenwerking met vzw Den Beulebak op de Sint-Nicolaasplaats in Antwerpen. Het initiatief werd een succes en de ploeg van Folk in’t Stad gaat er in 2013 enthousiast mee door. Voor wie er alles over wil weten is er nu de nieuwe website http://www.folkintstad.be. Check it out!

Enkele folkliefhebbers slaan de handen in elkaar om samen met Den Beulebak in Antwerpen een nieuw folkpodium te creëren. Kernidee is dat er elke zondagnamiddag (behalve in de zomervakantie) een folkactiviteit zal plaatsvinden in den Beulebak. Daarnaast zullen er op andere data, afhankelijk van het aanbod, betalende folkoptredens zijn.

Eerste zondag van de maand: Folkjam
Tweede zondag van de maand: Ierse Jam
Derde zondag van de maand: Zondagsconcert (optreden met vrije bijdrage)
Vierde zondag van de maand: ons eigen folkbal, het Beulebal
Vijfde zondag van de maand: geen activiteiten
Deze algemene planning is uiteraard onder voorbehoud van wijzigingen.

Over inkomkaarten, daglidkaarten en jaarlidkaarten

Folk in’t Stad plant al haar activiteiten in en in nauwe samenwerking met Den Beulebak te Antwerpen. Den Beulebak is een vzw en geen café. Wij zijn dus enkel geopend wanneer er een activiteit gepland is. Bovendien is Den Beulebak als vzw enkel toegankelijk voor leden. Bij concerten en bals geldt uw inkomkaartje gewoon als daglidkaart. Voor de jams kan u voor slechts 50 cent een daglidkaart aanschaffen. U kan voor €8 ook een jaarlidkaart aanschaffen, deze is geldig voor het kalenderjaar. Met deze kaart mag u gratis binnen op de jams en zondagsconcerten en krijgt u korting op alle Folk in’t Stad concerten en bals (ledenprijs). U krijgt eveneens korting op de andere voorstellingen in Den Beulebak. Door het aanschaffen van een lidkaart steunt u eveneens de vrijwilligerswerking van Folk in’t Stad. Een lidkaart kan je op alle activiteiten van Folk in’t Stad verkrijgen!