Oude folktijdschriften te koop

14 januari 2014

Beste folkliefhebber
Ik heb een grote collectie muziektijdschriften en ben daar een grote kuis in begonnen. Zo heb ik ook een gedeelte folktijdschriften (vooral jaren ’70) die ik zou willen verkopen:

* Janviool (Nederland): zes nummers van 1978
* ’t Liedboek: jan. en febr. ’75 en nrs. 45 t/m 56 (’77-’78)
* l’ Escargot Folk (Frankrijk): vijf nummers van ’78 en ganse jaargang ’79, plus april 1980 (totaal 15 nummers)

Meer info bij Chris: moc.o1709614864ohay@1709614864eregn1709614864ojedu1709614864o1709614864