promotie

Het doel van deze website is het folkaanbod in Groot-Antwerpen bij een zo ruim mogelijk publiek bekend maken. Om dit te bereiken hebben we de hulp nodig van alle folkorganisatoren.

En wel op 2 manieren:

1) Stuur ons tijdig informatie door over de folkactiviteiten die je organiseert. Wij garanderen je dat ze snel daarna op de site zal verschijnen. Ook als je eigen webmaster soms wat trager is, kan deze snelle publicatie heel handig zijn.

2) Maak promotie voor deze website. Zet een link naar folkinantwerpen.be op je eigen site en maak folkinantwerpen.be bekend in je publicaties.

Als alle folkorganisatoren hun activiteiten aan ons doorgeven en hun eigen achterban aanmoedigen om onze kalender te raadplegen, betekent dat promotie voor alle folkinitiatieven in Groot-Antwerpen voor een grote groep geïnteresseerden.